پایان ماموریت سفیر ژاپن در ایران

در سایت newseek مطلب پایان ماموریت سفیر ژاپن در ایران مشاهده می کنید
سفیر ژاپن در ایران امروز در پیامی از پایان دوره فعالیت دو ساله خود از ایران خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی