آخرین جزئیات پذیره نویسی دارادوم

در سایت newseek مطلب آخرین جزئیات پذیره نویسی دارادوم مشاهده می کنید
صالح گفت: قیمت سهامی که به این صندوق تعلق خواهد گرفت ٢٠درصد زیر قیمت چهاریالا یشگاهی است که در ۴شهریور مشخص شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی