ادعای کارگزار پرسپولیس: ۵۰ میلیارد پول دادیم!

در سایت newseek مطلب ادعای کارگزار پرسپولیس: ۵۰ میلیارد پول دادیم! مشاهده می کنید
از زمستان ۹۸ تاکنون مبلغی بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان، عمدتاً به طور مستقیم و بخشی از محل درآمد‌ها به باشگاه تزریق نماییم
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی