انتصابات «سیاسی» و شائبه‌دار در باشگاه «فرهنگی – ورزشی» استقلال/ وزیر یا مدیرعامل؛ چه کسی مهره‌ها را می‌چیند؟

در سایت newseek مطلب انتصابات «سیاسی» و شائبه‌دار در باشگاه «فرهنگی – ورزشی» استقلال/ وزیر یا مدیرعامل؛ چه کسی مهره‌ها را می‌چیند؟ مشاهده می کنید
اتفاقات رخ‌داده اخیر در باشگاه استقلال، این سؤال را مطرح می‌کند که چه کسانی و با چه اهدافی، انتصابات شائبه‌دار را در این باشگاه انجام می‌دهند؟
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی