معمای چند میلیارد تومانی زیر پوست ورزشگاه بانوان

در سایت newseek مطلب معمای چند میلیارد تومانی زیر پوست ورزشگاه بانوان مشاهده می کنید
شرکت فاطر کوثران ایرانیان اولین شرکت این افراد بوده است و فاتح مناقصه و شرکت فاطر کوثران جنوب دومین شرکت این افراد حقیقی بوده که بعد از سال ۹۰ تاسیس شده است و هر ۲ از لحاظ حقیقی ماهیت شان یکی است.
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی