حساس ترین 18 ماه پیش روی اقتصاد جهان و ایران

در سایت newseek مطلب حساس ترین 18 ماه پیش روی اقتصاد جهان و ایران مشاهده می کنید
ریسکهای سه گانه ادامه رکود اقتصادی، ‌گسترش اضطراب اجتماعی ناشی از بیکاری و ادامه محدودیتهای مرزی، بویژه با کشورهای همسایه در 18 ماه پیش رو برای اقتصاد ایران مخاطره آمیز خواهند بود.
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی