پویش جوانان فریدونشهری برای مقابله با کرونا

در سایت newseek مطلب پویش جوانان فریدونشهری برای مقابله با کرونا مشاهده می کنید
همزمان و همسو با اکثر شهروندان جامعه در اقصی نقاط کشور که در گروه های دست جمعی به مقابله با کرونا پرداخته اند، جمعی از جوانان فریدونشهری نیز در این باره اقدام به تشکیل یک پویش کرده اند که جالب و قابل تأمل است.
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی