مدارس استان قم روزهای 4 و 5 اسفندماه تعطیل شد

در سایت newseek مطلب مدارس استان قم روزهای 4 و 5 اسفندماه تعطیل شد مشاهده می کنید
تمامی مدارس استان قم روزهای 4 و 5 اسفندماه تعطیل شد.
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی