ابراز نگرانی اروپا درباره ادامه اشغالگری اسرائیل با تکیه بر معامله قرن ترامپ

در سایت newseek مطلب ابراز نگرانی اروپا درباره ادامه اشغالگری اسرائیل با تکیه بر معامله قرن ترامپ مشاهده می کنید
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر بر مخالفت این اتحادیه با طرح خاورمیانه ای ترامپ موسوم به معامله قرن تاکید کرده و درباره تداوم اشغالگری اسرائیل با تکیه بر این طرح ابراز نگرانی کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی