سفر هیأت یهودی برای نخستین بار به عربستان

در سایت newseek مطلب سفر هیأت یهودی برای نخستین بار به عربستان مشاهده می کنید
رسانه های خبری از سفر یک هیأت یهودی آمریکایی به عربستان برای نخستین بار خبر دادند.
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی