مدیر شبکه بهداشت بهارستان تغییر کاربری ساختمان دی‎‌کلینیک گلستان را تکذیب کرد

در سایت newseek مطلب مدیر شبکه بهداشت بهارستان تغییر کاربری ساختمان دی‎‌کلینیک گلستان را تکذیب کرد مشاهده می کنید
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان تغییر کاربری ساختمان دی کلینیک شهر گلستان را تکذیب کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی