آمار‌های عجیب هزینه سرانه مصرف سیگار در کشور

در سایت newseek مطلب آمار‌های عجیب هزینه سرانه مصرف سیگار در کشور مشاهده می کنید
اقشار محروم تمایل بیشتری به استفاده از سیگار‌های داخلی دارند، این در حالی است که اقشار مرفه، مشتری ثابت سیگار‌های خارجی هستند.
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی