کدام نهاد مسئول اصلاح قیمت بنزین بوده است؟

در سایت newseek مطلب کدام نهاد مسئول اصلاح قیمت بنزین بوده است؟ مشاهده می کنید

“من نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار کردم و مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده است. ” این جملات رئیس‌جمهور که به قول رئیس دفترش با سوءبرداشت مواجه شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت newseek پرتال خبری و سرگمی